dissabte, 25 de maig de 2013

IV PREMIO DE NANORRELATOEl Taller de Escritores de Barcelona convoca el seu "IV Premio de Nanorrelato" amb l'objectiu d'impulsar la creació de relats literaris de longitud mínima.


Es podran enviar un màxim de 10 nanorelats per participant en un únic enviament.

Els nanorelats hauran d'estar escrits en castellà i tenir, cadascun, entre 1 i 10 paraules de longitud, incloses les corresponents al títol. 

El tema és lliure, i els textos hauran de ser originals i inèdits i no haver participat en edicions anteriors del premi.


El plaç d'enviament finalitzarà el 30 de setembre de 2013 i el jurat estarà format per l'equip docent del Taller de Escritores i pel guanyador de l'edició anterior. El veredicte es donarà a conèixer durant la primera quinzena d'octubre.

S'otorgarà un únic premi de 400€ al millor nanorelat i l'autor o autora rebrà una inscripció gratuïta al curs online de nanorelat impartit pel Taller. Si el guanyador ho desitja podrà cedir la matrícula del curs a una altra persona.

Podeu llegir les bases completes aquí i accedir al formulari de participació en el següent enllaç:

http://www.tallerdeescritores.com/participa.php


El Taller de Escritores de Barcelona convoca su IV Premio de Nanorrelato con el objectivo de impulsar la creación de relatos literarios de longitud mínima.


Se podrán enviar un máximo de 10 nanorrelatos por participante en un único envío.

Los nanorrelatos deberán estar escritos en castellano y tener, cada uno, entre 1 y 10 palabras de longitud, incluïdas las correspondientes al título. 

El tema és libre, y los textos deben ser originales e inéditos y no haber participado en ediciones anteriores del premio.


El plazo de envío finalizará el 30 de septiembre de 2013 y el jurado estará formado por el equipo docente del Taller de Escritores y por el ganador de la edición anterior. El veredicto se anunciará durante la primera quincena de octubre.

Se otorgará un único premio de 400€ al mejor nanorrelato y el autor o autora recibirá una inscripción gratuïta al curso online de nanorrelato impartido por el Taller. Si el ganador lo desea podrá ceder la matrícula del curso a otra persona.

Podéis leer las bases completas aquí y acceder al formulario de participación en el siguiente enlace:


Cap comentari:

Publica un comentari