dimecres, 21 de febrer del 2024

DEDICATÒRIA: ENTRE NOSALTRES

 




La Microbiblioteca estem molt contents de tenir, per fi, a les nostres estanteries aquest llibre que ens endinsa en el viatge de la intercomprensió (interquè?, agafeu-lo en préstec i sabreu de què ens parlen i què ens proposen la Jessica i en David), mentrestant dir-vos que trobareu un recull de microrelats en català traduïts a una dotzena de llengües romàniques.

I molt orgullosos d'haver-hi contribuït amb el nostre granet de sorra a fer-lo possible.

Moltes gràcies! Merci beaucop!






*Jessica Neuquelman i David Vila.



Jessica Neuquelman (Dunkerque, 1983) és una francesa del nord que va deixar les gèlides terres nadiues per satisfer la seva curiositat lingüística en contrades catalanes. Llicenciada en Filologia Hispànica, va descobrir el català gràcies als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística de Sabadell i a la sèrie de televisió Ventdelplà.

 

David Vila i Ros (Sabadell, 1977) és un escriptor, professor i dinamitzador lingüístic enamorat dels contes i de les paraules. Autor de llibres de narrativa, de poesia i de divulgació lingüística, ha estat membre actiu de diverses entitats de foment del català (CAL, Fundació Reeixida, Tallers per la Llengua, Òmnium Cultural).

 

Junts són els Llenguaferits, dos bojos per les llengües i pel català, que van amunt i avall buscant curiositats lingüístiques i reivindicant la llengua catalana. Els podeu seguir als seus canals d’Instagram i YouTube i, si en voleu saber més, podeu fer un cop d’ull al seu web.







En La Microbiblioteca estamos muy contentos de tener, por fin, en nuestras estanterías este libro que nos adentra en el viaje de la intercomprensión (interqué?, cogedlo en préstamo y sabréis de qué nos hablan y qué nos proponen Jessica y David), mientras tanto deciros que encontraréis una antología de microrrelatos en catalán traducidos a una docena de lenguas románicas.

Y muy orgullosos de haber contribuido con nuestro granito de arena a hacerlo posible.

¡Muchas gracias! Merci beaucop!





*Jessica Neuquelman i David Vila.



Jessica Neuquelman (Dunkerque, 1983) es una francesa del norte que dejó las gélidas tierras nativas para satisfacer su curiosidad lingüística en tierras catalanas. Licenciada en Filología Hispánica, descubrió el catalán gracias a los cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística de Sabadell (Barcelona) y a la serie televisiva Ventdelplà.

 

David Vila i Ros (Sabadell, 1977) es un escritor, profesor y dinamizador lingüístico enamorado de los cuentos y de las palabras. Autor de libros de narrativa, de poesía y de divulgación lingüística, ha sido miembro activo de diversas entidades de fomento del catalán (CAL, Fundació Reeixida, Tallers per la Llengua, Òmnium Cultural).

 

Juntos son los Llenguaferits (se traduciría al castellano como amantes de la lengua o lenguaadictos), dos locos por las lenguas y por el catalán, que van de un lado a otro buscando curiosidades lingüísticas y reivindicando la lengua catalana. Los podéis seguir en sus canales de Instagram y YouTube y, si queréis saber más, podéis dar un vistazo a su web.







Lliure (català/catalán)

Un mur infranquejable, una reixa rere l'altra, portes que es tanquen, la cel·la minúscula, els barrots immòbils i, sobretot, sobretot, aquelles mirades tan i tan buides. I una escletxa amb flaire de carta, una paraula rere l'altra, consciències que s'obren, la mar immensa, aquella miqueta de llum que es filtra per la finestra (i potser una gota de pluja, la gota que fa vessar el got!) i, sobretot, sobretot, l'amor que emergeix d'uns esguards que serveixen l'horitzó al fons de les retines. I encara ens volen fer creure, il·lusos, que qui està tancat ets tu.

David Vila i Ros





Libre (francès/francés/français)

Un mur infranchissable, une grille après l'autre, des portes qui se ferment, la cellulle minuscule, les barreaux immobiles et, surtout, surtout, ces regards tellement mais tellement vides. Et une lueur avec l'odeur d'une lettre, un mot après l'autre, des consciences qui s'ouvrent, la mer immense, ce peu de lumière qui filtre à travers la fenetre (et peut-etre une goutte de pluie, la goutte qui fait déborder le vase!) et, surtout, surtout, l'amour qui émerge des regards qui servent l'horizon au fond des rétines. Et ils veulent encore nous faire corire, dupes qu'ils sont, que c'est toi qui es enfermé.




Libre (castellà/castellano)

Un muro infranqueable, una reja tras otra, puerta que se cierran, la celda minúscula, barrotes inmóviles y, sobre todo, aquellas miradas tan y tan vacías. Y una fisura en forma de carta, una palabra tras otra, conciencias que se abren, el mar inmenso, aquella pequeña luz que se filtra por la ventana (y quizás una gota de lluvia, la gota que colma el vaso) y, sobre todo, el amor que surge de unas miradas que guardan el horizonte en el fondo de sus retinas. Y aún nos quieren hacer creer, ilusos, que quien está encerrado eres tú.




Livre (portuguès/portugués/portugues)

Um muro intransponível, uma grande atrás de outra, portas que se fecham, a cela minúscula, o ferro imóvel e, sobretudo, sobretudo, aqueles olhares tao vazios. E uma fenda com cheiro a carta, uma palvra atrás da outra, consciencias que se abrem, o mar imenso, aquele fiozinho de luz que entra pela janela (e se calhar uma gota de chuva, a gota que faz transbordar o copo!) e, sobretudo, sobretudo, o amor que surge de uns olhares que guardam o horizonte no fundo das retinas. E ainda querem acreditemos, ingénuos, que quem está fechado és tu.




Liure (occità/occitano/occitan)

Un mur infranquible, ua rèisha après ua auta, pòrtes que se barren, era cela minuscula, es barrons immobils e, sustot, sustot, aqueres guardades tan e tan uedes. E ua henerècla damb flaira de letra, ua paraula après ua auta, consciéncies que se daurissen, era mar immensa, aqueth shinhau de lutz que se filtre pera hièstra (e dilhèu ua gota de ploja, era gota que hè a desbordar eth veire!) e sustot, sustot, er amor qu¡emergís d'ues guardades que serven er orizon ath hons des retines. E encara mos vòlen hèr a creir, ninòis, que qui ei barrat ès tu.




Libre (aragonès/aragonés)

Un muro infranquiable, una reixa zaga l'atra, puertas que se zarran, la celda diminuta, los varoz immóbils y, sobretot, sobretot, ixas miradas tan y tan vuedas. Y una fenderilla con oloreta de carta, una parola zaga l'atra, consciencias que s'ubren, la mar immensa, ixa miqueta de lumbre que se filtra per la finestra (y talment una gota de pluya, la gota que fa sobreixer lo vaso!) y, sobretot, sobretot, l'amor que emerche d'unas morisquetas que preservan l'horizont en o fondo d¡as retinas. y encara nos quieren fer creyer, ilusos, que qui yes enzerrau yes tu.




Llibre (asturllleonès/asturleonés/asturianu llionés)

Una muria infranquiable, una rexa tras la outra, puertas que se pechan, la celda minúscula, los barrotes inmóviles y, sobru tou, sobru tou, aqueillas güeyadas tan y tan vueitas. Y una resquieza con golor de carta, una pallabra tres la outra, conciencias que s'abren, la mar inmensa, aquel pouquín de lluz que se filtria pulla ventana (y seique una pinga de chuvia, ¿la pinga qua'arrama'l vasu!) y, sobru tou, sobru tou, l'amor qu'emerxe d'unos güeyos que guardan l'horizonte nu fondeiru de las retinas. Y inda quieren que creyamos, ilusos, que quien ta pecháu yías tu.




Ceibe (gallec/gallego/galego)

Un muro infranqueable, unha reixa tras outra, portas que se pechan, a cela minúscula, os barrotes inmóbiles e, sobre todo, sobre todo, aquelas miradas tan e tan baleiras. E unha greta con aroma de carta, unha palabra tras outra, conciencias que se abren, a mar inmensa, aquela pouca luz que se filtra pola xanela (e quizais unha pinga de choiva, a pinga que derrama o vaso!) e, sobre todo, sobre todo, o amor que emerxe dunhas miradas que ollan el horizonte no fondo das retinas. E aínda nos queren facer crer, ilusos, que es ti quen estás pechado.




Adlibe (picard/picardo)

In mur qu'in n'sérot pon passer tout-oute, ene grile aprés l'eute, edz huches qu'is leus sertte, el titchote gayole, ches brocreus émobiles et pis seurtoute, seurtoute, ches ergards sitan mais sitant vuides. Et pis éne clairté aveuc el sintimint d'ene lète, in mot aprés l'eute, des consynches qu'is leus defreumette, ch'l'iminse mer, ch'tchot moé ed leumière qu'i s'défike d'el ferniète )et pi pétète éne goute ed pleuves, chele goute qu'i foait déborder ch'tief!) et pi seurtoute, seurtoute ch'l'amour qu'i vuide ed ches ergards qu'is siervétte chl'horizon din l'terfond d'ches zius. Et is veutté coèr os foaire acroère, berlurés qu'is sont, qu'ch'est ti-z-eute qu'i est rinfreumé.




Libberu (sard/sardo/sardu)

Unu muru chi no fait a sartai, una geca avatu de s'àtera, genas chi si serrant, una cella pitichedda, is tressas de ferru siddadas, e pruschetotu, cussus ogus tristus. Unu stampu a fragu de lìtera, unu fueddu avatu de s'àteru, cuscièntzias chi s'aberrint, su mari chi no acabbat prus, cudda atza de luxi chi passat de sa fentana )e forsis unu stìddiu de àcua pròina, su stìddiu chi fait bessai s'ampudda!) e, pruschetotu, pruschetotu, s'amori chi apillat de is ogus chi allogant s'orizonti in su fundu de s'arrètina. E si bolint fai crei, improsaus, ca ses tui su chi est acorrau.




Libero (italià/italiano)

Un muro invalicable, un cancello dopo l'altro, porte che si chiudono, la cella minuscola, le sabrre immobili e, sopratutto, sopratutto, quegli sguardi così vuoti. E una fessura con l'odore di una lettera, una parola dopo l'altra, conscienze che si aprono, il mare immneso, quel filo di luce che filtra dalla finestra (e forse una goccia di pioggia, la goccia che fa traboccare il vaso!) e, sopratutto, sopratutto, l'amore che emerge dagli sguardi che preservano l'orizzonte in fondo alle retine. E vogliono ancora farci credere, illusi, che chi è rinchiuso sei tu.




Liberu (sicilià/siciliano/sicilianu)

N'u muru ca nun ci si po'arrampicari, un cancieddu appriesu a l'autru, i porti ca si ciurunu, a cella nica, i sbarri immobili e, ancora, ddi talitati ca parunu accussi friddi. E na fissura a forma ri littra, na parola appiersu all'autra, i cuscienzi ca si rapunu, u mari ranni, dda picca luci ca trasi ra finestra (e forsi na stizza r'aqcua, a stizza ca allinci a quartara) e, m'primisi, l'amuri ca nasci re taliati ca tieninu u'rizzunti n'funnu a pupidda ri l'uocciu. E vuonu ancora farici cririri, ca cu è nto carciri si tu.




Liber (romanès/rumano/romana)

Un zid ce nu se poate trece, garduri, unul dupa, usi ce se inchid, o celula mica, gratiile imobile, si mai presus de tot, acele priviri, atit, atit de goale. Si o crapatura cu miros de scrisoare, cuvint dupa cuvint, cu constiinta ce se deschide, o mare imensa, putina lumina ce intra prin fereastra (si poate o picatura de ploaie, picatura ce face sa se umple paharul) si mai presus dragostea ce iese din niste priviri ce servesc orizontul din spatele retinei. Si asa ne fac sa credem, amagiti, ca cine e inchis, esti tu.





Fitxa bibliogràfica

Signatura N Vil
Classificació 833.4"20"
Autor Vila i Ros, David
Títol Entre nosaltres : un viatge vers la intercomprensió a través 
         del conte  / 
         David Vila i Ros, Jessica Neuquelman ; 
         epíleg de Roger Fusté Suñé ; 
         il·lustracions de Sílvia Morilla i Serrano
Edició Primera edició
Publicació Sabadell (Catalunya) : 
                   Sibilam Edicions, octubre del 2023
Descripció física 160 pàgines : il·lustracions ; 21 cm
Nota Textos en diverses llengues
ISBN / ISSN 9788409549917
Matèria Llengües Contes
Matèria Microrelats
Autora secundària Neuquelman, Jessica







dimecres, 14 de febrer del 2024

DEDICATÒRIA: A MARTE Y OTRAS OBSESIONES

 





Molt agraïts a Gabriel Pérez per la dedicatòria i el donatiu del seu llibre pel fons de La Microbiblioteca. Mart i altres obsessions ja en formen part!





*Gabriel Pérez Martínez.


Gabriel Pérez Martínez (Màlaga, 1970. Planeta HD 209458 B, al que no pensa anar-hi mai), va estudiar Enginyeria Informàtica i és professor a l' IES Cánovas del Castillo de la seva ciutat natal. La seva afició per escriure microrelats es remunta al 2015, quan va llegir a Internet, per casualitat, un micro de Nicolás Jarque. Ha publicat en diverses antologies i obres col·lectives (a les revistes QuimeraBrevilla i Manifiesto Azul, a ¡Basta! contra la violència de gènere, a Esta Noche Te Cuento, així com a les antologies de les editorials EOS Villa i TREA).

Participant assidu del Cuenta 140 d'El Cultural, ha estat finalista de varis concursos: Relatos en Cadena (mensual), la Microbiblioteca (mensual), el Gata Negra... També n'ha guanyat d'altres com el de la Abogacía Española (mensual), el Wonderland de Ràdio 4 de RTVE i el Certamen Internacional Cardenal Mendoza.

A Marte y otras obsesiones (Platero Coolbooks, 2023) és el seu primer llibre.







Borregos

Nos decían que tuviéramos cuidado con los lobos y que no bajásemos la guardia porque algunos se disfrazaban de nosotros. Con el tiempo aprendimos que, para pasar desapercibidos entre esos salvajes, podíamos caracterizarnos como ellos. Muchos, para disimular y no ser descubiertos en la manada, atacan a otros del rebaño. Cada vez ocurre con más frecuencia. Aunque los lobos ya se han extinguido.

Gabriel Pérez Martínez










Muy agradecidos a Gabriel Pérez por la dedicatoria y el donativo de su libro para el fondo de La Microbiblioteca. ¡Marte y otras obsesiones ya forman parte de él!






*Gabriel Pérez Martínez.


Gabriel Pérez Martínez (Málaga, 1970. Planeta HD 209458 B, al que no piensa ir nunca), estudió Ingeniería Informática y es profesor en el IES Cánovas del Castillo de su ciudad natal. Su afición por escribir microrrelatos se remonta a 2015, cuando leyó en Internet, por casualidad, un micro de Nicolás Jarque. Ha publicado en diversas antologías y obras colectivas (en las revistas Quimera, Brevilla y Manifiesto Azul, en ¡Basta! contra la violencia de género, en Esta Noche Te Cuento, así como en las antologías de las editoriales EOS Villa y TREA).

Participante asiduo del Cuenta 140 de El Cultural, ha sido finalista de varios concursos: Relatos en Cadena (mensual), la Microbiblioteca (mensual), el Gata Negra... También ha ganado otros como el de la Abogacía Española (mensual), el Wonderland de Ràdio 4 de RTVE y el Certamen Internacional Cardenal Mendoza.

A Marte y otras obsesiones (Platero Coolbooks, 2023) es su primer libro.








Consumo cuidado

Tener un coche de lujo y una mansión son los dos pilares sobre los que se sustenta nuestra sociedad. Para ello, les inculcamos, desde niños, que sueñen con ser famosos sin esforzarse. Algunos mantienen la esperanza durante toda su juventud, aunque la mayoría se hunde en el desánimo o la frustración. Unos pocos sí llegan a vestir buenos trajes, conducen cochazos y viven en casas suntuosas. Grandes chóferes, por cierto.

Gabriel Pérez Martínez






Fitxa bibliogràfica

Signatura N Per
Classificació 834.4"20"
Autor Pérez Martínez, Gabriel
Títol A Marte y otras obsesiones / Gabriel Pérez Martínez
Edició Primera edición
Publicació Tomares (Sevilla) : Platero Coolbooks, septiembre 2023
Descripció física 124 pàgines ; 20 cm
Col·lecció Relatos (Platero)
ISBN / ISSN 9788419492876
Matèria Microrelats







dissabte, 10 de febrer del 2024

QUIMERA 482: DIEGO GOLOMBEK

 





Dins la secció "Los pescadores de perlas" del número 482 (febrer) de la revista Quimera, podem llegir els microrelats inèdits de Diego Golombek (Buenos Aires, 1964), doctor en Ciències Biològiques, professor a la Universidad de San Andrés i investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas (CONICET). Com a divulgador científic va participar en el programa de la televisió estatal argentina Científicos Industria Argentina i és el conductor del programa Proyecto G.
Ha publicat uns vint llibres d'assaig científic, la novel·la Cosa funesta: el enigma de la muerte de Moreno (Sudamericana, 2004), el llibre de contes Así en la Tierra (Salto de página, 2012) i és l'editor de la col·lecció de llibres Ciencia que ladra.


 
Ja hi ha disponible el número de la revista a la Biblioteca Esteve Paluzie







*Diego Golombek.


Dentro de la sección Los pescadores de perlas del número 482 (febrero) de la revista Quimera, podemos leer los microrrelatos inéditos de Diego Golombek (Buenos Aires, 1964), doctor en Ciencias Biológicas, profesor en la Universidad de San Andrés e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas (CONICET). Como divulgador científico participó en el programa de la televisión estatal argentina Científicos Industria Argentina y es el conductor del programa Proyecto G.

Ha publicado unos veinte libres de ensayo científico, la novela Cosa funesta: el enigma de la muerte de Moreno (Sudamericana, 2004), el libro de cuentos Así en la Tierra (Salto de página, 2012) y es el editor de la colección de llibros Ciencia que ladra.



Ya está disponible el número de la revista en la Biblioteca Esteve Paluzie












Filial

El día que mi padre se convirtió en su padre -la misma expresión, el mismo ensimismamiento, la misma espera resignada- se sentó en su sillón y allí quedó, la vista fija en la pared, los brazos colgando como sogas, las piernas clavadas a la alfombra. El día que mi padre se convirtió en su padre volvió a los barcos, a las colonias, a una aldea polaca que ya no existe. Se transformó de pronto en una foto en sepia, las cejas pobladas y los ojos vidriados y cansinos.

Yo aquí estoy, esperando mi turno.


Diego Golombek







Fitxa bibliogràfica

Signatura R 80 Qui
Classificació 80(05)
Títol Quimera : revista de literatura
Publicació Mataró : Ediciones de Intervención Cultural, 1980-
Periodicitat Mensual
Descripció física Il. ; 28 cm
Descripció física N. 1 (nov. 1980)-
ISBN / ISSN 0211-3325
Matèria Literatura Revistes

dimecres, 7 de febrer del 2024

DEDICATÒRIA: LO QUE NO SE DICE

 





Moltes gràcies a Jorge Aguiar per l'exemplar i la dedicatòria del seu llibre i facilitar l'enviament des d'Argentina de llibres editats a l'altra banda de l'Atlàntic.





*Jorge Aguiar.


Jorge Aguiar (Buenos Aires, 1981) és enginyer de sistemes, fotògraf i escriptor. Resideix a Mendoza (Argentina) des de 1988.

Les seves microficcions han estat publicades a revistes i antologies d'Argentina, colòmbia, Perú, Mèxic i Espanya.

El maig de 2020 edita el seu primer llibre de microrelats Lo que no se dice (Macedonia Ediciones).

Publica els seus textos al seu compte d'Instagram: @j81a








Justicia por mano propia

Los medios difundieron que su padre había muerto accidentalmente por causa del tornado. La niña sabe que fue un asesinato y ha comenzado su venganza. Todas las mañanas, sale al patio y aniquila, una por una, las mariposas que encuentra.

Jorge Aguiar











Muchas gracias a Jorge Aguiar por el ejemplar y la dedicatoria de su libro y facilitar el envío desde Argentina de libros editados en el otro lado del Atlántico.






*Jorge Aguiar.



Jorge Aguiar (Buenos Aires, 1981) es ingeniero de sistemas, fotógrafo y escritor. Reside en Mendoza (Argentina) desde 1988.

Sus microficciones han sido publicadas en revistas y antologías de Argentina, Colombia, Perú, México y España.

En mayo de 2020 edita su primer libro de microrrelatos Lo que no se dice (Macedonia Ediciones).

Publica sus textos en su cuenta de Instagram: @j81a








Afrodisíaco

Tus ojos son el mejor afrodisíaco, le dijo mientras terminaba  de saborearlos.

Jorge Aguiar








Fitxa bibliogràfica

Signatura N Agu
Classificació 834B.4"20"
Autor Aguiar, Jorge
Títol Lo que no se dice : microficciones / Jorge Aguiar
Edició Primera edición
Publicació Morón : Macedonia Ediciones, mayo 2020
Descripció física 93 pàgines : il·lustracions ; 20 cm
Col·lecció Microficción
ISBN / ISSN 9789874147547
Matèria Microrelats








dissabte, 3 de febrer del 2024

DEDICATÒRIA: COLIBRÍES FEROCES

 





Moltíssimes gràcies a Leonardo Dolengiewich per fer-nos arribar i dedicar-nos els seus colibrís ferotges!








*Leonardo Dolengiewich.


Leonardo Dolengiewich (Mendoza, 1986) és escriptor i psicòleg. Té tres llibres publicats, dos de microrelats, La buena cocina (2015) i Colibríes feroces (2019), i el llibre de contes La gente no es buena (2020), tots editats per Macedonia Ediciones. Els seus textos s'han publicat a Argentina, Xile, Perú, Venezuela, Mèxic, Espanya i Itàlia, tan en antologies com en revistes i llocs web especialitzats. Des de 2016, coordina el taller literari “Con premeditación y contundencia”, dedicat al conte i la microficció.









Los amigos, siempre presentes

¡Qué rico está el cerdo asado! Mis amigos morirán de envidia cuando sepan lo bien que se come aquí, Circe.

Leonardo Dolengiewich












¡Muchísimas gracias a Leonardo Dolengiewich por hacernos llegar y dedicarnos sus colibrís feroces!





*Leonardo Dolengiewich.


Leonardo Dolengiewich (Mendoza, 1986) es escritor y psicólogo. Tiene tres libros publicados, dos de microrrelatos, La buena cocina (2015) y Colibríes feroces (2019), y el libro de cuentos La gente no es buena (2020), todos editados por Macedonia Ediciones. Sus textos han sido publicados en Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, España e Italia, tanto en antologías como en revistas y sitios web especializados. Desde 2016, coordina el taller literario “Con premeditación y contundencia”, dedicado al cuento y la microficción.







Limpiar la casa

El perro se entregó mansamente al cuchillo: levantó el hocico, como cuando olía algo a distancia, y el filo le trazó una línea perfecta. Los niños, también. Uno a uno, fueron imitando al perro: levantar el mentón, cerrar los ojos, sentir la caricia suave del metal. Dios así lo exigía y ellos así lo honraban. Todos los niños igual, salvo el último de la fila, que no levantó el mentón sino la voz, para decir que no, para gritar blasfemias. Entonces, supimos que era él, que ese era el poseído, el causante de la sequía con que nos castigaba el Altísimo. No pasó por el cuchillo, sino por el fuego, que purifica.
Desde aquel día, la paz y la alegría han vuelto a reinar el pueblo. La sequía continúa, pero eso es lo de menos.

Leonardo Dolengiewich





Fitxa bibliogràfica

Signatura N Dol
Classificació 834B.4"20"
Autor Dolengiewich, Leonardo
Títol Colibríes feroces : microficciones / Leonardo Dolengiewich
Edició Primera edición
Publicació Morón : Macedonia Ediciones, junio  2019
Descripció física 67 pàgines : il·lustracions ; 20 cm
Col·lecció Microficción
ISBN / ISSN 9789874147448
Matèria Microrelats