Com col·laborar


La Microbiblioteca agraeix totes les col·laboracions possibles.

Si ets un autor o autora amb obra publicada  i vols que formi part del nostre fons especial, o sou una editorial que voleu col·laborar,  poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Agrairem tota informació sobre llibres, revistes, blogs, pàgines web, concursos, presentacions, tallers, cursos i tot allò relacionat amb el gènere del microrelat
També valorarem les possibles activitats que ens proposeu (lectures públiques, presentacions de llibres, conferències...) per realitzar a la Biblioteca.

El blog de Lamicrobiblioteca pretén ser informatiu i difusor del gènere del microrelat, no un blog creatiu, per això existeixen magnífiques bitàcoles i revistes on podeu adreçar els vostres microrelats.
La Microbiblioteca no publicarà microrelats inèdits llevat els del seu propi Microconcurs i es reserva el dret de publicar només aquella informació que cregui adient.


Moltes gràcies!
Cómo colaborar


La Microbiblioteca agradece todas las colaboraciones posibles.

Si eres un autor o autora con obra publicada y deseas que forme parte de nuestro fondo especial, o sois una editorial que deseáis colaborar, os podéis poner en contacto con nosotros.

Agradecemos toda información sobre libros, revistas, blogs, páginas web, concursos, presentaciones, talleres, cursos y todo aquello relacionado con el género del microrrelato.  
También valoraremos las posibles actividades que nos propongáis (lecturas públicas, presentaciones de libros, conferencias...) para realizar en la Biblioteca.

El blog de La Microbiblioteca pretende ser informativo y difusor del género del microrrelato, no un blog creativo, para ese cometido existen magníficas bitácoras y revistas donde podéis enviar vuestros microrrelatos.
La Microbiblioteca no publicará microrrelatos inéditos salvo los de su propio microconcurso y se reserva el derecho a publicar sólo aquella información que crea interesante.


¡Muchas gracias!