dijous, 4 de juliol de 2013

DEANTOLOGÍA I ELS 4 GENETS DEL MICRORELAT / DEANTOLOGÍA Y LOS CUATRO JINETES DEL MICRORRELATO


Ahir dimecres a La Microbiblioteca van presentar, de negre i amb la pertinent il·luminació amb espelmes, quatre dels seixanta-nou autors, l'antologia de microrelats "Deantología. La logia del microrrelato" (Talentura, 2013), com a representants d'aquesta logia literària.


Ayer miércoles en La Microbiblioteca presentaron, de negro y con la pertinente iluminación con velas, cuatro de los sesentainueve autores, la antología de microrrelatos Deantología. La logia del microrrelato (Talentura, 2013), como representantes de esta logia literaria.
Francesc López Camacho (Xesc), 69è autor de l'antologia i ubicat, en aquesta, a la pàgina 69, davant l'evidència numerològica va esdevenir el mestre de cerimònies presentant l'acte i a la resta d'escriptors i escriptores del llibre.


Francesc López Camacho (Xesc), 69º autor de la antología y ubicado, en ésta, en la página 69, delante tal evidencia numerológica ejerció de maestro de ceremonias presentando el acto y al resto de escritores y escritoras del libro.Pedro Herrero va deleitar al públic amb una magnífica "microclasse" magistral del microrelat on va repasar-ne les seves definicions, els fets històrics més significatius i va mencionar el debat obert entre els defensors del microrelat com a gènere independent i els que l'enmarquen dins del relat o conte curt.
Herrero va repassar les diferències d'extensió del microrelat entre el món hispanoamericà i anglosaxó per acabar definint el gènere com a un gènere jove que sorgeix des de fa uns 200 anys com a tal i que actualment es consolida i, per bé, o per mal, cada cop amb més autors.Pedro Herrero deleitó al público con una magnífica "microclase" magistral del microrrelato donde repasó sus definiciones, los hechos históricos del género más significativos y mencionó el debate abierto entre los defensores del microrrelato como género independiente y los que lo enmarcan dentro del relato o cuento corto.
Herrero repasó las diferencias sobre la extensión del microrrelato entre el mundo hispanoamericano y el anglosajón para acabar definiendo el género com un género joven que hunde sus raíces en un periodo de 200 años com tal y que actualmente se consolida y, por bien, o por mal, cada vez con más autores.
Xavier Blanco va explicar la cura i les ganes amb que l'editorial i els antòlegs del llibre (Rosana Alonso i Manu Espada) van empendre la publicació de l'obra i va lloar que els editors de Talentura apostin tan fortament pel gènere.
També va fer esment de la il·lusió de formar part d'una antologia formada per escriptors i escriptores que han anat formant una comunitat virtual i on, el passat mes de maig a arrel de la presentació del llibre a Madrid i de la "III Quedada Microrelatista", es van poder conèixer uns quants.


Xavier Blanco explicó la estima y las ganas con que la editorial y los antólogos del libro (Rosana Alonso y Manu Espada) emprendieron la publicación de la obra y alabó que los editores de Talentura apuesten tan fuerte por el género.
También mencionó la ilusión de formar parte de una antología formada por escritores y escritoras que han ido formando una comunidad virtual y donde, el pasado mes de mayo a raíz de la presentación del libro en Madrid y de la III Quedada Microrrelatista, se pudieron conocer unos cuantos.
El quart genet de la presentació, gens apocalíptica, fou Fernando Martínez, que explicà la gènesi de l'antologia; com els antòlegs van demanar a cada autor i autora que els hi enviessin tres microrelats inèdits i el que van anomenar una "semblança", una explicació-presentació pròpia de cadascun també en un format tipus microrelat juntament amb l'adreça electrònica del blog o pàgina web de l'autor en el cas de tenir-ne.
Els antòlegs van triar dos textos per autor conformant els 138 microrelats que basteixen el llibre.


El cuarto jinete de la presentación, para nada apocalíptica, fue Fernando Martínez, que explicó la génesis de la antología; como los antólogos pidieron a cada autor y autora que les enviaran tres microrelats inéditos y lo que nombraron como una "semblanza", una explicación-presentación propia de cada uno también en un formato tipo microrelato junto con la dirección electrónica del blog o página web del autor en el caso de tener una.
Los antólogos escogieron dos textos por autor llegando a los 138 microrrelatos que forman el libro.
La presentació va comptar amb la transmissió del video enviat per Manu Espada, antòleg del llibre, des de les platges australianes des d'on disfruta dels "royalties" dels 10 milions d'exemplars venuts fins a dia d'avui, i que va aprofitar per a saludar als autors i al públic present.La presentación contó con la transmissión del video enviado per Manu Espada, antólogo del libro, desde las playas australianas desde donde disfruta de los "royalties" de los 10 millones de ejemplares vendidos hasta la fecha, y que aprovechó para saludar a los autores y al público presente.
I abans de passar a la litúrgia de la lectura a la catedral de La Microbiblioteca, el gran cofrare de la logia Xesc López va procedir a penjar el dinosure (en aquest cas un elefantet lila i fúcsia de peluix) amb el mantra "El dinosaurio ya no estaba allí".
Tot seguit Xesc López va desgranar el decàleg per escriure microrelats acceptat per la logia amb un primer punt: No escriuràs sobre dinosaures.Y antes de pasar a la liturgia de la lectura en la catedral de La Microbiblioteca, el gran cofrade de la logia Xesc López procedió al ahorcamiento del dinosaurio (en este caso un elefantito lila y fucsia de peluche) con el mantra "El dinosaurio ya no estaba allí".
Posteriormente Xesc López desgranó el decálogo para escribir microrrelatos aceptado porla logia con un primer punto: No escribirás sobre dinosaurios.

I la cerimònia va continuar amb la lectura de "semblances" i de microrelats de l'antologia d'Isabel González, Ernesto Garrido, Lola Sanabria, Víctor Lorenzo, Marcos Vasconcellos, Elysa Brioa, Raúl Sánchez Quiles, entre d'altres.

Al final signatura d'exemplars per part dels autors presents i una degustació de micromagdalenes boníssimes pels assistents.

Donem les gràcies als autors, a l'editorial Talentura i a Mariano Zurdo, als antòlegs i a la microllibreria Diarium per escollir La Microbiblioteca per aquesta primera presentació de "Deantología..." a terres catalanes; durant aquest any està prevista una altra presentació a Barcelona on us animem a assistir-hi i de la qual ens en farem ressò al blog.
Y la ceremonia continuó con la lectura de "semblanzas" y de microrrelatos de la antología de Isabel González, Ernesto Garrido, Lola Sanabria, Víctor Lorenzo, Marcos Vasconcellos, Elysa Brioa, Raúl Sánchez Quiles, entre otros.

Al final firma de ejemplares de los autores presentes y una degustación de micromadalenas deliciosas para los asistentes.

Damos las gracias a los autores, a la editorial Talentura y a Mariano Zurdo, a los antólogos y a la microlibrería Diarium por escoger La Microbiblioteca para esta primera presentación de Deantología... en tierras catalanas; durante este año está prevista
otra presentación en Barcelona donde os animamos a asistir y de la cual nos haremos eco en el blog.


Més fotografies de la presentació:


Más fotografías de la presentación:
Cap comentari:

Publica un comentari