dijous, 24 d’octubre de 2013

CONCURS / CONCURSO: PLANETAS IGNOTOS
L'editorial Páginas de Espuma proposa un concurs de microrelats arrel de la publicació del llibre "El libro de los pequeños milagros" de Juan Jacinto Muñoz Rengel.Les bases del concurs són les següents:


1. El tema proposat és la vida extraterrestre i els planetes ignots.


2. El microrelat ha d'incloure  la frase: ”Y aun así, era imposible concebir cómo lo hacían”.

3. L'extensió no pot superar les 100 paraules, sumant el títol. El text ha d'estar escrit en castellà.

4. S'enviaran a ppespuma@arrakis.es amb l'Assumpte “CONCURSO DE MICRORRELATOS PLANETAS IGNOTOS”. El microrelat i les dades completes han d'anar en el cos del text del missatge. No s'obrirà ningun tipus d'archiu adjunt.

5. El text anirà signat amb nom i cognoms i amb les dades completes (direcció postal, telèfon i correu electrònic). Només es pot presentar un microrelat per persona que sigui maor de 18 anys i que resideixi en qualsevol país del món.

6. El plaç d'entrega finalitzarà l'1 de novembre de 2013.

7. Es seleccionaran tres textos que rebran  un lote ignot de llibres extraterrestres.

8. Els textos es publicaran el 29 de novembre en la web www.paginasdeespuma.com.

9. El veredicte serà inapelable.

10. El jurat estarà format por dos escrpitors i un representant de l'editorial

11. La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de les seves bases.


Més informació a: 
La editorial Páginas de Espuma propone un concurso de microrrelatos a raíz de la publicación del libro El libro de los pequeños milagros de Juan Jacinto Muñoz Rengel.Las bases del concurso son las siguientes:


1. El tema propuesto es la vida extraterrestre y los planetas ignotos.

2. El microrrelato debe contener la frase: ”Y aun así, era imposible concebir cómo lo hacían”.

3. La extensión no deberá superar las 100 palabras, incluyendo el título. El texto debe estar escrito en español.

4. Se enviarán a ppespuma@arrakis.es con el Asunto “CONCURSO DE MICRORRELATOS PLANETAS IGNOTOS”. El microrrelato y los datos completos deben ir en el cuerpo de texto del mensaje. No se abrirá ningún tipo de archivo adjunto.

5. El texto irá firmado con nombre y apellido y con los datos completos (dirección postal, teléfono y correo electrónico). Sólo se puede presentar un microrrelato por persona que sea mayor de 18 años y que resida en cualquier país del mundo.

6. El plazo de entrega finalizará el 1 de noviembre de 2013.

7. Se seleccionarán tres textos que recibirán  un lote ignoto de libros extraterrestres.

8. Los textos se publicarán el 29 de noviembre en la web www.paginasdeespuma.com.

9. El fallo será inapelable.

10. El jurado estará formado por dos escritores y un representante de la editorial

11. La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de sus bases.


Más información en: 
Cap comentari:

Publica un comentari