dimarts, 12 de setembre del 2023

DEDICATÒRIA AMB MOLT SENTIT I INICI DE TEMPORADA / DEDICATORIA CON MUCHO SENTIDO E INICIO DE TEMPORADA

 
Iniciem la temporada, i aquesta vegada podem dir que el "curs", amb un llibre dedicat molt especial.


Abans de la pandèmia de COVID-19, Anna M. Muñoz i Jaume Macià es van posar en contacte amb La Microbiblioteca per demanar informació bibliogràfica per al projecte d'edició d'un llibre de text de llengua catalana en el què estaven treballant i on s'inclourien nanorelats i microrelats com a recurs didàctic i literari.


Passada la pandèmia es va reprendre el projecte amb la humil col·laboració de la LMB. Per fi aquest curs 2023-24, estudiants de 2n de Batxillerat empraran el llibre Sentits (2n batx., Ed. Teide, 2023).


Ens alegrem molt de la inclusió del gènere microrelat en llengua catalana (que ben falta fa en els nostres temps) entre els recursos didàctics i educatius.


Com podeu llegir a la dedicatòria, en aquest llibre trobareu 285 nanocontes i un bon grapat de microcontes més llargs amagats entre els exercicis, escrits per quasi 80 escriptors i escriptores, que fan que aquest manual pugui ser considerat una modesta antologia del gènere.


Moltíssimes gràcies!!
*Anna M. Muñoz i Jaume Macià.Jaume Macià i Guilà, catedràtic de llengua i literatura catalana de secundària i també d'Escola Oficial d’Idiomes. Màster en didàctica de la llengua i la literatura per la UAB. Autor d’articles de recerca lingüística i didàctica en revistes especialitzades, com també d’escrits sobre temes d’actualitat per a la premsa. Ha participat en llibres de recerca didàctica, com La terminologia lingüística en l’ensenyament secundari (Ed. Graó), volum codirigit amb el Dr. Joan Solà (UB). Ha dedicat la major part de la seva vida -com a autor o com a coautor- a elaborar més d’una cinquantena d’obres didàctiques. Es tracta sobretot de llibres de text de llengua catalana per al batxillerat (publicats a les editorials Teide i Barcanova), però també programes informàtics per a l’ensenyament autònom, com Faci’ls fàcils o Reforç de llengua. Com a autor únic, ha escrit alguna obra (com Lliguem mots!), però la majoria les ha signades o bé formant equip amb Anna Maria Muñoz Morata (com Ordit o Sentits), o bé amb ella i algun(s) altre(s) autor(s).

 

L’esmentat llibre Sentits (2n batx., Ed. Teide, 2023) és molt peculiar perquè en cadascun dels seus cinc capítols es dediquen força textos literaris i exercicis a un dels sentits corporals (vista, oïda, olfacte, gust i tacte) i, sobretot, perquè constitueix, a més d’un manual de llengua catalana, tota una antologia del microconte: en conté uns 300! 

 

 

Anna Maria Muñoz i Morata, professora de llengua i literatura catalanes a l’ensenyament secundari, és llicenciada en Filologia germànica i professora d’alemany a l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell. Condueix el Club de lectura en alemany de la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell. A part de revisar textos d’altres i de traduir-ne (des de l’alemany, l’anglès, el francès o l’italià), comparteix amb Jaume Macià (i, sovint, amb altres escriptors) l’autoria d’una cinquantena d’obres didàctiques per a l’aprenentatge del català, la majoria a batxillerat.

 

Per a Sentits (2n batx., Ed. Teide, 2023) ha escrit, entre altres coses, una bona colla de nanocontes, tots ells de màxim 195 caràcters (comptant-hi espais en blanc i títol inicial). Entre els seus nanocontes i els d’altres autors, el manual és segurament el llibre no literari que conté més nanocontes: un al peu de cada pàgina (i sovint més d’un per pàgina!).Comprovació

La nena palpa per damunt del llençol els peus del malalt: anant cap a l'hospital ha sentit dir al seu pare que el pobre ja tenia un peu a l'altre món.

Anna Maria MuñozIniciamos la temporada, y esta vez podemos decir que el "curso", con un libro dedicado muy especial.


Antes de la pandemia de COVID-19, Anna M. Muñoz y Jaume Macià se pusieron en contacto con La Microbiblioteca para solicitar información bibliográfica para el proyecto de edición de un libro de texto de lengua catalana en el que estaban trabajando y en el que se incluirían nanorrelatos y microrrelatos como recurso didáctico y literario.


Pasada la pandemia se retomó el proyecto con la humilde colaboración de la LMB. Por fin este curso 2023-24, estudiantes de 2º de Bachillerato utilizarán el libro Sentits (2n batx., Ed. Teide, 2023).


Nos alegramos mucho de la inclusión del género microrrelato en lengua catalana (que bien falta hace en nuestros tiempos) entre los recursos didácticos y educativos.


Como se puede leer en la dedicatoria, en este libro encontraréis 285 nanocuentos y un buen puñado de microcuentos más largos escondidos entre los ejercicios, escritos por casi 80 escritores y escritoras, que hacen que este manual pueda ser considerado una modesta antología del género.


¡¡Muchísimas gracias!!


*Jaume Macià.

*Anna M. Muñoz.


Jaume Macià i Guilà, catedrático de lengua y literatura catalana de secundaria y también de Escuela Oficial de Idiomas. Máster en didáctica de la lengua y la literatura por la UAB. Autor de artículos de investigación lingüística y didáctica en revistas especializadas, como también de artículos sobre temas de actualidad en prensa. Ha participado en libros de investigación didáctica, como La terminologia lingüística en l’ensenyament secundari (Ed. Graó), volumen codirigido con el Dr. Joan Solà (UB). Ha dedicado la mayor parte de su vida -como autor o coautor- a elaborar más cincuenta obras didácticas, sobre todo de libros de texto de lengua catalana para el bachillerato (publicados en las editoriales Teide y Barcanova), pero también programas informáticos para la enseñanza autónoma, como Faci’ls fàcils o Reforç de llengua. Como autor único, ha escrito alguna obra (como Lliguem mots!), pero la mayoría las ha firmado o bien formando equipo con Anna Maria Muñoz (como Ordit o Sentits), o bien con ella y algún(unos) otro(s) autor(es).

 

El citado libro Sentits (2n batx., Ed. Teide, 2023) es muy peculiar porque en cada uno de sus cinco capítulos se dedican bastantes textos literarios y ejercicios a uno de los sentidos corporales (vista, oído, olfacto, gusto y tacto) y, sobre todo, porque constituye, además de un manual de lengua catalana, toda una antología del microcuento: ¡contiene unos 300! 

 

 

Anna Maria Muñoz i Morata, profesora de lengua y literatura catalanas en la enseñanza secundaria, es licenciada en Filología germánica y profesora de alemán en la Escuela Oficial de Idiomas de Sabadell (Barcelona). Conduce el Club de lectura en alemán de la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell. A parte de revisar textos de otros y de traducir (desde el alemán, el inglés, el francés o el italiano), comparte con Jaume Macià (y, a menudo, con otros escritores) la autoría de unas cincuenta obras didácticas para el aprendizaje del catalán, la mayoría en bachillerato.

 

Para Sentits (2n batx., Ed. Teide, 2023) ha escrito, entre otras cosas, un buen número de nanocuentos, todos ellos de máximo 195 caracteres (contando espacios en blanco y título inicial). Entre sus nanorrelatos y los de otros autores, el manual es seguramente el libro no literario que contiene más nanocuentos: uno al pie de cada página (¡y a menudo más de uno por página!).


El rètol

Amb una certa sorpresa, s'advertia penjat a la porta d'aquell panteó funerari, el cartell: <<Torno de seguida>>.

Jacques Sternberg
(Traducción al catalán de Anna M. Muñoz)

Fitxa bibliogràfica

Signatura 433 Mac
Classificació 433
Autor Macià i Guilà, Jaume
Títol Sentits : llengua catalana : Batxillerat 2 / 
         J. Macià, A.M. Muñoz
Edició Primera edició
Publicació Barcelona : Teide, 2023
Descripció física 299 pàgines : il·lustracions en color ; 29 cm
ISBN / ISSN 9788430754120
Matèria Català Ensenyament secundari
Autora secundària Muñoz i Morata, Anna M.